KRS: 0000219632

Koleżanko - przyjdź do nas. Wysłuchamy Cię.
Odpowiemy na istotne dla Ciebie pytania.
Nie bądź sama ze swoimi problemami. Znajdź się wśród przyjaciół.


Kontakt do nas

- Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi  15-10-2022r.

Bądź sprytniejsza, wygraj z rakiem” – pod takim hasłem 15.10.2022 r. był obchodzony  Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi  , zorganizowany przez Kętrzyńskie Towarzystwo Amazonki, dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie oraz Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Celem przedsięwzięcia była promocja i ochrona zdrowia. Październik to szczególny miesiąc. Co roku towarzyszy mu kolor różowy, a jego symbolem jest różowa wstążka. To czas, w którym cały świat skupiał się na walce z rakiem piersi, firmy wspierają organizacje kobiece i rozpoczynają swoje kampanie. Różowy październik jest miesiącem walki o życie, a my - Towarzystwo Kętrzyńskich Amazonek wspierałyśmy  tę walkę, gdyż chcemy zwrócić uwagę na tak ważną kwestię, jak profilaktyka raka piersi. Przygotowania organizacyjne przedsięwzięcia  rozpoczęliśmy od miesiąca września 2022 r. Główne działania projektowe realizowane były w miesiącu październiku 2022 r. na terenie Powiatu Kętrzyńskiego. Skierowane szczególnie do kobiet z uwagi na zakres działania, tj. profilaktyka raka piersi. W pierwszym etapie działania profilaktyczne polegały na zaangażowaniu placówek oświatowych, tj.  przedszkoli z terenu Powiatu Kętrzyńskiego do wzięcia udziału w akcji. Związane było to z tym, że w okresie od 01.10.2022 r. do 31.10.2022  r. trwała kampania edukacyjna i informacyjna, podczas których przedszkolaki przypominali o badaniach wśród swoich mam, babć, czy także pań nauczycielek. W celu podkreślenia akcji  przekazane zostały różowe wstążki, które wręczone zostały wszystkim paniom odwiedzającym przedszkole. Ponadto dzieci w ramach akcji wykonały  plakaty, filmiki dotyczące profilaktyki raka piersi, które zostały umieszczone na stronie portalu społecznościowego Kętrzyńskich Amazonek. Kolejnym etapem promującym profilaktykę było internetowe wyzwania (challenge) – wirtualna zabawa polegająca na wyznaczeniu konkretnego zadania, do którego realizacji przystępują internauci. Zadanie związane z profilaktyką raka piersi wśród instytucji, stowarzyszeń, placówek, organizacji, które rozpoczęło Towarzystwo Kętrzyńskich Amazonek. Bardzo pożyteczny challenge z punktu widzenia zdrowotnego miał szeroki rozgłos wśród mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego i tym samym trafił do szerszego grona kobiet oraz pozwoli na propagowanie profilaktyki prozdrowotnej przez portal Facebook. Kolejnym ważnym etapem projektu był dzień 15 października 2022 roku, na który przypadał Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Święto zostało ustanowione przez Europejską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi i miało na celu promocję badań profilaktycznych, rzetelnej wiedzy na temat nowotworów oraz tzw. czujności onkologicznej. W związku z obchodami Europejskiego Dnia Walki z Rakiem zaplanowane było działanie promocyjne przed Ratuszem Miasta Kętrzyn – rozdawane były ulotki, kalendarze oraz różowe balony, przypinane różowe wstążki, przypinki. Przedsięwzięcie nawiązywało, podkreślało oraz apelowało: „Profilaktyka to podstawa”. W tym dniu także w kinie odbył się koncert podkreślający  ważność tego święta. Na spotkanie zostały zaproszeni przedstawiciele instytucji, organizacji, stowarzyszeń oraz mieszkanki Powiatu Kętrzyńskiego. Podczas koncertu chętne osoby mogły wykonać pomiary ciśnienia krwi, wagi oraz pomiar cukru. Na zakończenie spotkania był catering. Ostatnim elementem ochrony i promocji zdrowia związanego z „Różowym Październikiem” było wykonanie pamiątkowego zdjęcia, w kształcie różowej wstążki z mieszkańcami Powiatu Kętrzyńskiego (z balonami w ręku) zrobione z lotu ptaka, tj. z dronu. Wykonując takie zdjęcie  podkreślimy, jak ważna jest walka o nasze zdrowie i życie, i jak poważnym problemem w skali świata jest nowotwór piersi. Udział w zdjęciu wzięło około 130 osób, tj. uczniowie i nauczyciele LO im. Wojciecha Kętrzyńskie w Kętrzynie, PCPR Kętrzyn, Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Ketrzynie oraz - Towarzystwo Kętrzyńskich Amazonek.

Efektem projektu był wzrost świadomości mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego na temat profilaktyki chorób nowotworowych i wykluczenia społecznemu, a także poprawa kondycji zdrowia, kształtowanie postawy prozdrowotnej i przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia. W październiku w sposób szczególny nagłośniliśmy na Terenie Powiatu Kętrzyńskiego temat raka piersi, a w wielu miastach Polski organizowane były akcje profilaktyczne, szczególnie kampania skierowane do kobiet, które już usłyszały diagnozę: rak piersi. Zwłaszcza ta grupa potrzebowała wsparcia innych chorych, lekarzy  i bliskich. Projekt zaadresowany był do mieszkanek i mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego, a swoimi działaniami akcentował potrzebę edukacji, poznania choroby.

Galeria zdjęć