KRS: 0000219632

Koleżanko - przyjdź do nas. Wysłuchamy Cię.
Odpowiemy na istotne dla Ciebie pytania.
Nie bądź sama ze swoimi problemami. Znajdź się wśród przyjaciół.


Kontakt do nas

1. Celem KTA jest:

 • niesienie pomocy kobietom przed i po zabiegu mastektomii (odjęciu piersi),
 • uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania nowotworów piersi.
 • działalność w ramach organizacji pożytku publicznego.
 • działalność w zakresie integracji i aktywizacji społecznej osób dotkniętych chorobami nowotworowymi.

2. KTA realizuje swoje cele poprzez:

 • ścisłą współpracę z wyspecjalizowanymi placówkami zdrowia,
 • prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychiczne po zabiegach mastektomii ułatwiających powrót do pełnego życia,
 • organizowanie samopomocy w formie akcji „ochotniczek – wolontariuszek”, polegającej między innymi na przeprowadzaniu rozmów przed i po amputacji piersi,
 • nawiązanie współpracy i wymianie doświadczeń z organizacjami o podobnej działalności w kraju i zagranicą,
 • organizowanie prelekcji oraz wydawanie broszur, plakatów oraz materiałów
 • edukacyjnych i popularyzacyjnych,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie wzajemnego wsparcia i samopomocy,
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym dotkniętym rakiem piersi będących w skrajnie trudnej sytuacji, zgodnie z zatwierdzonym przez Walne Zebranie Regulaminem,
 • tworzenie warunków do integracji kobiet po leczeniu raka piersi,
 • włączanie się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką, mające na celu wczesne wykrywanie raka piersi,
 • organizowanie spotkań „problemowych”, towarzyskich, imprez kulturalnych turystycznych dla członkiń Towarzystwa,
 • organizowanie szkoleń oraz spotkań z profesjonalistami o tematyce związanej z zapobieganiem i zwalczaniem choroby nowotworowej,
 • organizowanie wspierających badań kontrolnych dla członkiń Towarzystwa np: densytometrycznych, ginekologicznych itp.,
 • prowadzenie poradnictwa czynnego w formie telefonu zaufania,
 • współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych,
 • udział w imprezach organizowanych na rzecz walki z rakiem piersi,
 • pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych.