KRS: 0000219632

Koleżanko - przyjdź do nas. Wysłuchamy Cię.
Odpowiemy na istotne dla Ciebie pytania.
Nie bądź sama ze swoimi problemami. Znajdź się wśród przyjaciół.


Kontakt do nas

W skład Zarządu 23 czerwca 2022 roku powołano następujące osoby:

1. Iwona Fryc - Konkol    Prezes
2. Barbara Kąkol    Wiceprezes
3. Bożena Lewkowicz    Sekretarz
4. Urszula Witek    Skarbnik
5. Irena Kondzielewska    Członek

 

W skład Komisji rewizyjnej powołano:

1. Wanda Drabarz-Karapuda    Przewodnicząca
2. Alicja Trejbsza    Członek
3. Danuta Kocięcka    Członek

 

W skład Zarządu 9 maja 2019 roku powołano następujące osoby:

1. Iwona Fryc - Konkol    Prezes
2. Maria Dudzik    Wiceprezes
3. Bożena Lewkowicz    Sekretarz
4. Urszula Witek    Skarbnik
5. Barbara Kąkol    Członek

 

W skład Komisji rewizyjnej powołano:

1. Maria Muchlado    Przewodnicząca
2. Barbara Wierzbicka    Członek
3. Wanda Drabarz-Karapuda    Członek

 

W skład Zarządu 21 września 2017 roku powołano następujące osoby:

1. Anna Kocenko    Prezes
2. Iwona Fryc- Konkol    Wiceprezes
3. Bożena Lewkowicz    Sekretarz
4. Jadwiga Bałdyga    Skarbnik
5. Barbara Kąkol    Członek

 

W skład Zarządu w 2010 roku powołano następujące osoby:

1. Danuta Łozowska    Prezes
2. Anna Andrukiewicz    Wiceprezes
3. Elżbieta Kamińska    Sekretarz
4. Barbara Kąkol    Skarbnik
5. Anna Dąbkowska    Członek


W skład Komisji rewizyjnej powołano:

1. Drabarz Karapuda Wanda    Przewodnicząca
2. Gmyz Zofia    Członek
3. Kunkiewicz Danuta    Członek

 

 

W skład Zarządu w 2009 roku powołano następujące osoby:

1. Danuta Łozowska    Prezes
2. Anna Adrukiewicz    Wiceprezes
3. Danuta Kunkiewicz    Skarbnik
4. Jadwiga Bałdyga    Sekretarz
5. Anna Dąbkowska    Członek


W skład Komisji Rewizyjnej powołano:

1. Drabarz Karapuda Wanda    Przewodnicząca
2. Gmyz Zofia    Członek
3. Muchlado Maria    Członek

 

W miesiącu maju 2007 roku wybory nowego Zarządu

Skład nowego Zarządu:

1. Danuta Łozowska    Prezes
2. Julia Dżus    Wiceprezes
3. Danuta Kunkiewicz    Skarbnik
4. Jadwiga Bałdyga    Sekretarz
5. Maria Małecka    Członek


W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

1. Drabarz Karapuda Wanda    Przewodnicząca
2. Gmyz Zofia    Członek
3. Muchlado Maria    Członek

 

Kętrzyńskie Towarzystwo AMAZONKI powstało w 2004 roku. Od dnia 27.10.2004r posiadamy własny statut i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - 0000219632. Do lata 2007 roku kobiety spotykały się tylko aby wzajemnie się wesprzeć, porozmawiać przy kawie lub herbacie.

Od początku istnienia naszego Towarzystwo przewinęło się przez nie ponad 70 kobiet po mastektomii (operacja nowotworu piersi). Wiemy jednak, że jest nas w naszym powiecie znacznie więcej.

W skład Zarządu powołano następujące osoby:

1. Maria Muchlado    Prezes
2. Irena Kondzielewska    Wiceprezes
3. Danuta Kobylańska    Sekretarz
4. Bożena Jakubcewicz    Skarbnik
5. Anna Zarzecka    Członek
6. Janina Nowicka    Członek
7. Irena Wagner    Członek


W skład Komisji Rewizyjnej powołano:

1. Helena Godlewska    Przewodnicząca
2. Jadwiga Bałdyga    Zastępca Przewodniczącej
3. Teresa Żądełek    Członek


Cele i sposoby działania KTA